Izaicinājumi

Ratā braukšana: tālumā pēc iespējas vairāk metrus 

TOP 20 rezultāti (bērni līdz 12 g.v.)

57 m: Jānis Petrovskis
37 m: Artūrs Luriņš
27 m: Matīss Logins 
20 m: Hugo Poļaks 
20 m: Markuss Logins 
20 m: Kārlis Kalniņš 
19 m: Renārs Starcevs
16 m: Kristers Broks
15 m: Haralds Zingers 
15 m: Kristers Bērziņš
14 m: Rūdolfs Vilcāns
14 m: Elizabete Kraukle
8 m: Jēkabs Petronis 
8 m: Reinis Naumovs 
6 m: Rodrigo Banders
3 m: Kārlis Ulmanis
1 m: Adrians Caunozols

TOP 10 rezultāti (12+ un pieaugušie)

92 m: Inguss Supe
71 m: Gatis Starcevs
52 m: Ģirts Dubavs
15 m: Mikus Timofejevs
19 m: Andris Kalniņš
6 m: Jānis Harijs Reklaitis
5 m: Laura Liepa 

Līdzsvars 1: uz vietas, 2x2 laukums

TOP 10 rezultāti (bērni līdz 12 g.v.)

7,00 min: Renārs Starcevs
4,32 min: Elizabete Kraukle
1,57 min: Jānis Petrovskis
13 sec: Rūdolfs Vilcāns 
10 sec: Kārlis Kalniņš  
8 sec: Kristers Broks 
6 sec: Matīss Logins
5 sec: Markuss Logins
5 sec: Jēkabs Petronis 
4 sec: Teodors Amoliņš
4 sec: Adrians Caunozols 

TOP 10 rezultāti (12+ un pieaugušie)

13,38 min: Inguss Supe
10,08 min Gatis Starcevs 
9,55 min: Mikus Timofejevs
8,21 min: Ģirts Dubavs
7,58 min: Laura Liepa
2,50 sec: Jānis Harijs Reklaitis   
1,15 min: Andris Kalniņš

Līdzsvars 2: bez vienas rokas, 2x2 laukums

TOP 10 rezultāti (bērni līdz 12 g.v.)

1,07 min: Rūdolfs Vilcāns 

TOP 10 rezultāti (12+ un pieaugušie)

31 sec: Andris Kalniņš

3,14 min: Laura Liepa    


Līdzsvars 3: bez abām rokām, 2x2 laukums

TOP 10 rezultāti (bērni līdz 12 g.v.)

4,24 min: Renārs Starcevs
1,54 min: Kristers Bērziņš  

TOP 10 rezultāti (12+ un pieaugušie)

11 min: Inguss Supe  

Līdzsvars 4: priekšējais rats uz šķēršļa

TOP 10 rezultāti 

7,27 min: Inguss Supe 
1,40 min: Renārs Starcevs
1,01 min: Hugo Poļaks
20 sec: Jānis Petrovskis

Līdzsvars 5: priekšējais rats pret sienu ratā

TOP 10 rezultāti (bērni līdz 12 g.v.)

TOP 10 rezultāti (12+ un pieaugušie)

Priekšas pārcelšana 1: pa 360° ap savu asi (1x uz laiku)

Priekšas pārcelšana 2: pa 360° ap savu asi (pēc iespējas vairāk reižu pēc kārtas bez laika limita)

TOP 10 rezultāti